TEAM BUILDING 2022 - GẮN KẾT CÙNG VƯƠN XA

Bùng nổ, sảng khoái và “cháy” hết mình – đây là những cung bậc cảm xúc mà tập thể CB-NV Công ty Cổ phần Logistics nPL khó có thể quên trong Teambuilding 2022 - Gắn Kết Cùng Vươn Xa.