PHÍA SAU TAY LÁI LÀ SỰ SỐNG - TÂM SỰ CỦA BÁC TÀI nPL

Tôi chỉ là anh tài xế nhỏ

Lòng miệt mài lao động hăng say

Xe bon bon trên khắp phố phường

Xe bon bon trên khắp nẻo đường…