Các khách hàng của nPL Logistics là ai?
Khách hàng của nPL Logistics đến từ nhiều quốc gia khác nhau: Việt Nam, Nhật, Hàn, Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan…
nPL Logistics có thể điều chỉnh hạ tầng đã xây sẵn theo yêu cầu không?
nPL Logistics có thể thảo luận cụ thể về nhu cầu và chức năng điều chỉnh cùng khách hàng.