Có những chi phí nào khác khi thuê kho xưởng của nPL Logistics
Quý khách sẽ chi trả các phí quản lý và bảo trì hạ tầng, điện tiêu thụ, phí sử dụng nước sạch và phí xử lý nước thải…