nPL Logistics mất bao lâu để xây dựng nhà xưởng và kho cho thuê?

Chúng tôi có nhiều giải pháp xây sẵn để khách hàng có thể lựa chọn. Trong trường hợp tiêu chuẩn xây dựng của chúng tôi chưa đáp ứng được yêu cầu của quý khách, chúng tôi có phương án xây dựng theo nhu cầu của khách hàng. Mọi tiêu chuẩn có thể được điều chỉnh. Chúng tôi dự kiến có thể bàn giao kho xưởng cho quý khách trong vòng 3 – 4 tháng.

Chúng tôi cần làm gì để đặt trước và giữ chỗ của mình?
Khách hàng chỉ cần ký thỏa thuận nguyên tắc và thanh toán khoản cọc theo thỏa thuận với nPL Logistics.