Môi trường làm việc

nPL luôn tin rằng con người là tài sản quý giá nhất, quyết định sự thành công và phát triển của Doanh nghiệp. Vì vậy chúng tôi chú trọng xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và nhân văn. Tại đây, mọi thành viên luôn được chăm sóc, chia sẻ, tôn trọng và thường xuyên được đào tạo nâng cao năng lực cũng như cơ hội thăng tiến.