[Người Kim Tín] Phía sau tay lái - tâm sự của bác tài nPL
Nói đến cái nghề đó là một cơ duyên, cái nghề với bao vất vả, bao áp lực nhưng khi đã chọn, các Anh tự tin lèo lái vô-lăng như lèo lái chính cuộc đời mình....